Disclaimer

Deze huidige pagina en alle andere pagina’s op de website van Gmira Business & Consumer B.V. (hierna te noemen: TrademarkRegistratie.nl) dienen als publieke reclame/informatie. De op de website van TrademarkRegistratie.nl weergegeven informatie is bedoeld om de lezers meer bekendheid over onze diensten te verlenen. Informatie is echter per zaak verschillend en dient op maat gegeven te worden. Voor alle duidelijkheid melden wij dat de informatie op deze website niet als vervanging van deze informatie of advies kan dienen en dus ook niet gebruikt kan worden als uiteindelijke oordeel tot het aangaan van een overeenkomst met TrademarkRegistratie.nl of derden.