Privacy Policy

In deze Privacy Policy (hierna de Privacy Policy) informeert Gmira Business & Consumer B.V. (hierna TrademarkRegistratie.nl) u over welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie TrademarkRegistratie.nl verzamelt, en hoe deze gegevens en informatie worden verkregen. Daarnaast wordt beschreven voor welke doeleinden TrademarkRegistratie.nl persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt en gebruikt.

TrademarkRegistratie.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website trademarkregistratie.nl (hierna: de Site). TrademarkRegistratie.nl spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Policy zijn beschreven.

Doeleinden

TrademarkRegistratie.nl gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar door de opdrachtgever gevraagde dienstverlening.

De administratieve afhandeling van de te verstrekken dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij TrademarkRegistratie.nl in dienst zijnde medewerkers (hierna: de Dienstverleners).

De Dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken op welk gebied u informatie wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor onze diensten.

Gegevensverzameling

U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische receptie, die u kunt bereiken op het nummer 040 240 5266.

TrademarkRegistratie.nl zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden dat wij gebruik maken van advertentiediensten geleverd door derden, waarbij bepaalde gegevens over onze interacties met u verzameld worden. Voor meer informatie over deze gegevensverzameling en de bureaus die wij hiervoor inschakelen, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies en tracking

Voor TrademarkRegistratie.nl is het noodzakelijk te weten welke delen van de Site het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling uitgaat. Ter verkrijging van die gegevens verzamelt TrademarkRegistratie.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het TrademarkRegistratie.nl mogelijk de Site en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen.

Links

De Site bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Policy heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners of door andere partijen.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@trademarkregistratie.nl

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door TrademarkRegistratie.nl aangepast worden. TrademarkRegistratie.nl verzoekt u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op De Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.